SEQRIT.
PRIVACYVERKLARING

Routz B.V. (mede handelend onder de namen Routz Professional Network Services, SEQRIT, Integreater, Core-Ops), gevestigd aan Venserweg 1, 1112 AR Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Venserweg 1
1112AR Diemen
020-5651800

Persoonsgegevens die wij verwerken
Routz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, een overzicht van de gegevens die wij verwerken is:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Routz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Ten behoeve van jouw sollicitatie te leren dan wel kunnen informeren
– Routz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming
Routz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Routz) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Routz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:Indien je een bestaande klant bent, bewaren we je persoonsgegevens voor de duur van onze contractuele en/of zakelijke betrekking. Daarna kunnen we je persoonsgegevens gedurende zeven jaar na beëindiging van onze contractuele en/of zakelijke relatie in een in-actieve database plaatsen

Indien je een potentiële klant bent waarmee wij nog geen contractuele en/of zakelijke relatie hebben, dan bewaren we je gegevens niet langer dan zeven jaar na het moment waarop het eerste contact is gelegd.

Indien je een sollicitant bent, dien je ervan bewust te zijn dat we, indien je niet wordt aangenomen, de gegevens die je met ons deelt uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure zullen wissen, tenzij je ons toestemming hebt gegeven je gegevens voor een langere periode te bewaren in welk geval wij je gegevens zullen wissen aan het einde van die periode.

Routz zal de loggegevens die we verzamelen voor veiligheids-, onderhouds- en verbeteringsdoeleinden niet langer dan een (1) jaar na de verzameling ervan bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Routz deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Routz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Routz maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Routz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze backoffice 020-5651800 of via hr@routz.nl