HOE GAAN WE TE WERK?

Bij SEQRIT ligt de nadruk op risicobeperking en het voorkomen van informatiebeveiligingsincidenten. Natuurlijk kunnen wij ook helpen met het reageren op incidenten en het verhelpen van de schade, maar liever voorkomen wij dat een incident ontstaat.

Onze aanpak is pragmatisch en risico-gebaseerd. Daarbij inventariseren we samen met u welke risico’s er voor u gelden en welke van die risico’s wel of niet aanvaardbaar zijn. Wij adviseren niet alleen hierbij, maar we kunnen de voorgestelde oplossingen ook implementeren.

Om vast te stellen dat geïmplementeerde maatregelen de risico’s daadwerkelijk mitigeren is controle nodig. Daarvoor voeren wij bijvoorbeeld kwetsbaarheden analyses, penetratietesten of social engineering acties uit. Wij voeren dit soort testen uit in overleg met u en met in achtneming van de veiligheid en beschikbaarheid van uw operationele processen. In zijn algemeenheid, maar zeker als het om OT systemen gaat, mogen de processen niet verstoord worden door beveiligingstesten.

Als u benieuwd bent hoe het met uw huidige informatiebeveiliging staat, dan kunnen wij in enkele dagen een assessment uitvoeren, waarbij de status van de informatiebeveiliging op strategisch, tactisch en operationeel niveau in kaart wordt gebracht. Die status wordt gerelateerd aan best practices die gelden in uw branche.

Helaas geeft geen securitytest u garantie dat die voor jaren zekerheid biedt. Elke dag worden er nieuwe kwetsbaarheden gevonden. Wetswijzigingen en veranderingen in uw processen kunnen ook leiden tot nieuwe risico’s. SEQRIT kan u blijvend ondersteunen in het op peil houden van uw niveau van informatiebeveiliging.

Welke stappen in informatiebeveiliging van uw OT en/of IT omgeving op dit moment voor u het meest van belang zijn, bespreken wij graag met u in een vrijblijvend gesprek met één van onze security consultants.

ECHTE OPLOSSINGEN. GEEN HYPES.

U kunt van ons verwachten dat we hoogspecialistische kennis leveren, delen en overdragen. Dat we waarde toevoegen aan uw business en meedenken over de behoefte van uw eindklanten. Dat we schaalbaar inspelen op vragen, efficiënt werken en de regie voeren op gebieden waar dat zelf niet gaat.

Of het nu gaat om het opstellen van uw security beleid, het vertalen van security beleid naar projecten of de daadwerkelijke uitvoering van die projecten: SEQRIT is dé kennisautoriteit op het gebied van OT en IT Security.

Wij zorgen voor bewijsbaarheid en herleidbaarheid. U hoeft zich geen zorgen te maken over audits of penetratietesten.